Bestuur

Wim van Baalen           Voorzitter / algemene zaken

Marga van Reeven       Secretariaat / beheer donateursbestand

Agnes van den Berg     Penningmeester /Public Relations /Commercie