Geschiedenis

Toneelvereniging “De Plankeniers” werd opgericht op 1 januari 1973.

Onze “ouders” waren twee gerenommeerde Naaldwijkse toneelverenigingen ‘Tavenu’ en ‘Sophocles’, die het afzonderlijk niet meer konden rooien en dus besloten om te fuseren.

Ooit waren deze twee trouwens al één vereniging:

Tavenu werd opgericht op 12 maart 1895.

Vanaf dat allereerste begin was het een vereniging op zogenaamde ‘neutrale grondslag’, wat inhoudt dat ze zich niet verbonden voelt met welke godsdienstige of maatschappelijke stroming ook en dat een ieder ongeacht afkomst, religie, kleur of politieke achtergrond er lid kon worden.

En tot op de dag van vandaag staat dat ook bij “De Plankeniers’ hoog in het vaandel. Wij zijn per slot van rekening niets meer of minder dan de erfgenamen van de oudste toneelvereniging van het Westland en zijn daar gepast trots op.

Tot in de jaren vijftig wisselden bij Tavenu zich goede en slechte tijden af. Toen kwam het moment dat er binnen de club een diepgaand verschil van mening ontstond, dat zo hoog opliep, dat een groot aantal leden de vereniging verliet.

Op 16 april 1956 werd de Naaldwijkse toneelvereniging ‘Sophocles’ opgericht.

Vervolgens zouden deze twee toneelverenigingen elkaar zestien jaar lang te vuur en te zwaard bestrijden, al moet gezegd dat men na verloop van tijd elkaar op straat weer groette en langzaamaan weer ‘on speaking terms’ raakte.

Min of meer gedwongen door de veranderende maatschappelijke omstandigheden, meer andere vormen van ontspanning dan toneel en de opkomende invloed van televisie bijvoorbeeld, werden de twee zieltogende verengingen weer in elkaars armen gedreven.
Zo werd op 1 januari 1973 dus ‘De Plankeniers’ opgericht.

Het allereerste stuk begin 1973 dat onder de naam De Plankeniers werd opgevoerd heette “Het witte paard” (Im Weissen Rössl).

De vereniging heeft zich sinds die tijd, met ups en downs, ontwikkeld tot een vereniging die niet meer is weg te denken uit het culturele landschap van Westland. En als het aan ons ligt zijn we van plan de geschiedenis van deze toneeltak in Naaldwijk, sinds 1895, nog een tijd voort ter zetten.